17/11 – Wereldvrouwenfeest in de ZIlle-Ham

Het multiculturele vrouwenfeest gaat door op zaterdag  17 november 2018 in te Ham.

Op die manier willen we een ontmoeting realiseren tussen vrouwen met verschillende achtergrond. Het is een uniek moment om ervaringen en ideeën uit te wisselen over de culturen heen. Via deze ontmoeting brengen we vrouwen samen met en zonder migratieachtergrond en gaan we op zoek naar wat ons bindt. Er zal de ganse avond multiculturele muziek gespeeld worden met allerlei voorstellingen en lekkere hapjes.

De inkom bedraagt voorverkoop 5 euro, kassa 7 euro en de opbrengst gaat naar de vzw Moeders voor Moeders die zich sinds 1992 inzetten voor de armsten in Vlaanderen.  Vzw Moeders voor Moeders biedt directe materiële hulp aan moeders met jonge kinderen in financiële nood. Het past zeker in ons motto: ”Vrouwen helpen vrouwen”

Het Vrouwenfeest is een organisatie van de Integratieraad in samenwerking met de integratiedienst

meer informatie: yasemin.soysal@ham.be of  integratie@ham.be of  www.facebook.com/integratiedienstham

Geplaatst op 17 oktober 2018