IMPACT? Zomeruniversiteit!

Impact. Zomeruniversiteit 2019 op 26, 27 en 28 augustus van 13u30 tot 16u30. Het Bewegingshuis, Mgr. Broekxplein 6, Hasselt

De wereld veranderen. Allemaal willen we impact hebben. Maar wat is maatschappelijke impact en kan je zoiets meten? Wat wil en kan ik veranderen?
Sociale doelstellingen worden steeds kritischer benaderd. Onze impact op het klimaat wordt bediscussieerd. Big data lijken ons leven te gaan beheersen. We worden uitgedaagd om al deze veranderingen vorm te geven op mensenmaat.
Deze zomeruniversiteit zoomt in op sociale innovaties en impact, duurzame impact in het klimaatdebat en de impact van de digitale revolutie op onze samenleving. Een dialoog tussen theorie en praktijk. voor verdree informaie over sprekers of invalshoeken verwijzen we u naar de website.

Geplaatst op 2 juli 2019