Mag het nu over concrete acties tegen racistische discriminatie gaan?

Het is interessant een debat te voeren over het feit of racisme aangeboren of aangeleerd is. Maar deze discussies leiden ons te veel af van concrete maatregelen om structurele discriminatie terug te dringen en racistisch gedrag bij te sturen.

Brussel, 4 augustus 2018 – De laatste dagen laaide het debat over racisme weer op. Bleri Lleshi en Anya Topolski toonden aan dat racisme niet te herleiden valt tot biologisch racisme. Maarten Boudry lachte het concept van ‘cultureel racisme’ weg. Sociaal psycholoog Frank Van Overwalle stelde dan weer dat racisme niet alleen aangeleerd is, maar ook een biologische oorsprong heeft.

Hoewel de recente opiniestukken intellectueel prikkelend zijn, blinken ze ook uit in abstractie. Voor Laila, die ondanks haar competenties zelden of nooit op een sollicitatiegesprek uitgeno-digd wordt, maakt het weinig uit of haar achterstelling nu ‘islamofobie’, ‘biologisch of cultureel racisme’ heet. Kwesi, die al meermaals te horen kreeg dat “we niet aan vluchtelingen verhuren”, heeft geen boodschap aan discussies over aangeboren of aangeleerd racisme. Lees meer

Geplaatst op 6 augustus 2018