Vorming – 19 maart – nieuw Vlaams Woninghuurdecreet

Met het Vlaams Woninghuurdecreet, dat op 1 januari 2019, in werking trad, zijn er heel wat regels van de woninghuur gewijzigd. Het Vlaams Huurdersplatform en de Vlaamse Huurdersbonden organiseren daarom verschillende vormingen.

Op 19 maart 2019 wordt er door het  Vlaams Huurdersplatform  een eerste vorming over het Vlaams Woninghuurdecreet georganiseerd. Deze gaat door in het Provinciehuis te Leuven 19 maart 2019 van 13u30 tot 16u30. 

Voor wie? Sociale professionals, medewerkers van lokale besturen, medewerkers van eerstelijnsdiensten, …
Kostprijs? €20 te storten tav het Vlaams Huurdersplatform op BE 22 0011 0521 3047 met vermelding van uw naam en organisatie. Er wordt u een factuur toegezonden. Inschrijven: via deze link.

Geplaatst op 26 februari 2019