Wie zijn wij?

Deze website is een initiatief van het Limburgs Platform voor Vluchtelingen (kortweg het LPV).

 

Wat is het LPV?

 

Het LPV is een netwerk van vrijwilligers, comités, organisaties en personen die in Limburg met en voor vluchtelingen werken.

 

Wat is de missie van het LPV?

 • Het LPV ijvert voor een menswaardige opvang en begeleiding van vluchtelingen(met en zonder wettig verblijf), waarbij de menselijke waardigheid en de mensenrechten ten volle gerespecteerd worden. Daartoe werkt het LPV op lokaal en provinciaal niveau aan initiatieven om de juridische, sociale, medische, … dienstverlening te optimaliseren.
 • Het LPV wil werken aan knelpunten die een menswaardig vluchtelingenbeleid verhinderen en wil samen zoeken naar strategieën om deze knelpunten aan te pakken.
 • Het LPV wil ook de bevolking sensibiliseren en de vluchtelingenthematiek bespreekbaar maken. Bovendien wijst het LPV op het belang van correcte, objectieve én volledige informatie in de media, wars van sensatie en suggestie.

Het LPV werkt jaarlijks mee aan ’Wereldvluchtelingendag 20 juni’ om al deze missiepunten extra in de verf te zetten.

 

Wie is het LPV? (klik op elk comité voor meer info)

 • Gastvrij Sint-Truiden, Liesbeth Staelen, tel: 011/69 47 80
 • Gastama-Tongeren, Monique Borgs, tel: 0477/20 87 92
 • Gastvrij Hasselt, lieve Bos, tel: 0486/34 20 02
 • Gastvrij Diepenbeek – website, Marita Machiels, tel: 011/32 28 29/Lieve Missotten, tel: 011/32 27 76
 • Verenigde Protestantse Kerk-Hasselt, Lianne de oude, tel: 0486/22 60 81
 • Genks Comité Vluchtelingen, leen Driessen, tel: 0479/58 19 32
 • ORBIT-Limburg, Ward Ceyssens, tel: 0478/51 45 88

Dagelijks bestuur van het LPV: Monique Borgs, Frie Dehaes, Linda Delva en Ward Ceyssens. Contact: info@limburggastvrij.be

 

Wat doen de  comités?

 • Ze bekommeren zich om de concrete problemen en noden van de vluchtelingen.
 • Zij bieden de vluchtelingen informatieve, juridische, administratieve, psychologische, pedagogische en materiële ondersteuning.
 • Ze bieden allerlei activiteiten en projecten aan zoals een ombudsdienst, extra taallessen en schoolbegeleiding, werk en opleiding zoeken, helpen bij huisvestings-problemen, jeugdwerking, sociale contacten uitbouwen via huisbezoeken, ontmoetingsmomenten, uitstappen enz.…

Hierbij staat de zelfredzaamheid en de integratie van de vluchtelingen centraal!

 

WIL JE MEER WETEN, LEES DAN VERDER ….

 

(Met dank aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen)