Bruggenbouwers in Iraaks Koerdistan

Ma 02/03/’20 om 20u00 – Ontmoeting met Abouna Jens
Locatie: Pax Christi, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen

Abouna Jens is priester en monnik van de gemeenschap van Deir Mar Moussa in Syrië, zorgt voor dialoog tussen christenen en moslims.Na 12 jaar nauw samen geleefd en gewerkt te hebben met de stichter en geestelijke vader van zijn gemeenschap, abouna Paolo Dall’Oglio, werd hij in 2012 naar Irak gezonden. Op vraag van de toenmalige aartsbisschop van Kirkouk, mgr. Louis Sako, blies hij het klooster van Deir Maryam Al-Adhra, in Suleymaniya (Iraaks Koerdistan) nieuw leven in. In dezelfde geest van interreligieuze dialoog en ontmoeting werkt abouna Jens aan de toenadering tussen christenen en moslims.

Geplaatst op 24 februari 2020