Digitale geletterdheid voor iedereen

Digitalisering van de meest kwetsbaren verdient onze aandacht. Met de steun van het Vlaams Ministerie van Welzijn kunnen we als LPV een eigen digi-project uitrollen waarbij we inzetten op een sterkere digitale participatie van de meest kwetsbare mensen op de vlucht in Limburg.Mensen op de vlucht , oorlogsslachtoffers uit Oekraine – willen hun leven hier zo snel mogelijk vormgeven en zoeken naar kansen voor een nieuwe toekomst. Toch botsen ze te vaak op allerlei drempels, o.a. voor een goede digitale participatie. Heb jij een warm hart voor de samenleving? Wil jij een beetje van jouw vrije tijd besteden aan het ondersteunen van kwetsbare mensen? Of vind je het leuk om zelf bij te leren en anderen wegwijs te maken in het gebruik van een smartphone of laptop? Wij voorzien alvast een korte opleiding zodat iedereen comfortabel aan de slag kan!

Wil je graag meer weten over dit vrijwilligerswerk?
Schrijf je in via info@limburggastvrij.be of via 0468 35 75 38 . We nemen spoedig contact!10/12 – Attia Jabeen nieuwe medewerkster bij LPV

Attia is sinds 2011 Pakistaan ontvlucht en heeft in België een nieuwe thuis gevonden. Ze werkte in Pakistan 6 jaar als administratief bediende in een school . Ons takken-pakket was heel verscheiden en vergelijkbaar met het werk van secretariaatsmedewerkers hier op school. Zo stonden we onder andere in voor het ontvangen van externen in de school, interne en externe telefonische informatie verlening, afspraken inplannen tussen ouders en leerkrachten en ook dossierbeheer van studenten. In België heb ik me toegelegd op mijn integratie en het leren van Nederlands. Omdat ik instond voor mijn eigen onderhoud heb ik verschillende opdrachten gedaan via interim werk. Sinds 2016 ben ik aan het werk als vrijwilliger bij Ahmadiyya Moslim (vrouwen)gemeenschap. Ik was tot voor kort hier voorzitter van de afdeling in Hasselt. Mijn taak als voorzitter hield onder andere in: Organiseren van lokale activiteiten, vergaderingen organiseren, voorzitten en achteraf verslag opmaken. Deze functie heeft me heel wat geleerd. Ik hou van communicatie en in gesprek te gaan met verschillende mensen, ik ben hulpvaardig en kan probleemoplossend denken. Naast mijn moedertaal Urdu, spreek ik goed Engels en Nederlands. Ik hoop jullie te mogen ontmoeten.

8/12 Gezocht: vrijwilligers regio Tongeren  – Borgloon – Sint-Truiden

Mensen op de vlucht willen hun leven hier zo snel mogelijk vormgeven en zoeken naar kansen voor een nieuwe toekomst. Toch botsen ze te vaak op allerlei drempels, o.a. voor een goede digitale participatie. Heb jij een warm hart voor de samenleving? Vind je het leuk om zelf bij te leren en anderen wegwijs te maken in het gebruik van een smartphone of laptop? Wij voorzien alvast een korte opleiding zodat iedereen comfortabel aan de slag kan!

Wil je graag meer weten over dit vrijwilligerswerk?
Schrijf je in via info@limburggastvrij.be of via 0468 35 75 38 en krijg van ons de link voor de infosessie van woensdag 22/12 om 17u online

LPV slaat samen met IN-Z en Link in de Kabel vzw de handen in elkaar om op verschillende plaatsen in Limburg laagdrempelige ontmoetingspunten uit te rollen om de digitale kloof van kwetsbare nieuwkomers aan te pakken. Op deze punten wordt toegang voorzien tot het gebruik van digitale tools, samen met ondersteuning van onze vrijwilligers en brugfiguren. Daarnaast zetten we sterk in op een actieve toeleiding naar ICT-cursussen op maat.

DIGI-Welkom een extraatje via KBS

Dankzij de projectsteun van de Koning Boudewijnstichting kan het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht een stap verder zetten om mensen digitaal te versterken door aan de meest kwetsbare mensen, digitale ondersteuning thuis  aan te bieden.


Ahin één van de ervaringsdeskundigen en aanspreekpunt in Hasselt

De coronacrisis zorgde voor een digitale stroomversnelling. Maar wat als je geen toegang hebt tot internet? Of als je er niet goed mee overweg kan? In België lopen niet-EU-migranten, en zeker vrouwen, een groot risico op digitale uitsluiting. Met de projectoproep ‘Digi-Welcome’ wil de Koning Boudewijnstichting die groep extra ondersteunen. Het Limburgs Platform voor Mensen op de Vlucht vzw (LPV) greep dat met beide handen aan. Lees verder… Voor meer informatie kan je terecht bij LPV!

INFO VOOR NIEUWKOMERS

DIGIPUNTEN

In samenwerking met IN-Z vzw en Link in de Kabel voorzien we op verschillende locaties in Limburg digipunten met toegang tot digi-materiaal. In deze digipunten zijn vrijwilligers en brugfiguren aanwezig om de doelgroep – vluchtelingen en andere kwetsbare groepen – te ondersteunen en te versterken in hun digitale participatie en integratie.

Heb je thuis geen computer of WiFi? Wil je hulp bij het gebruik van je smartphone of heb je digitale vragen? Kom dan zeker eens langs!

Borgloon
Warm Borgloon
0487/887.810
info@warmborgloon.be

GenkDonderdag van 13u tot 15u
Bibliotheek (Taalpunt eerste verdieping)
Stadsplein 3, 3600 Genk
089 65 35 35

HasseltDinsdag van 13u tot 16u30
Vriendschap vzw
Fonteinstraat 69, 3500 Hasselt
011 28 55 10
info@vzwvriendschap.be

Maasmechelen
SOMA
Pauwengraaf 120, 3630 Maasmechelen
089 77 73 37

Sint-TruidenDonderdag van 14u tot 16u
Masala & Onderons
Kazernestraat 2, 3800 Sint-Truiden

Tongeren
De Nieuwe Volksbond
Momberstraat 11 b1, 3700 Tongeren
012 74 18 01

Diepenbeek
(In ontwikkeling)


ICT-aanbod voor nieuwkomers bij LIGO (Basiseducatie)

LPV en Ligo LiMiNo en Limburg Zuid organiseren cursussen computer en smartphone voor nieuwkomers en laaggeletterden!

Om de meest kwetsbare mensen op de vlucht te versterken in hun digitale participatie willen we hen opsporen via goede samenwerkingen met al onze partners en hen toe te leiden naar cursussen op maat bij de centra voor Basiseducatie. Zij beschikken over jarenlange ervaring met expertise voor deze kwetsbare doelgroep.
Geïnteresseerden dienen zelf contact op te nemen en worden vervolgens uitgenodigd voor een eerste gesprek. Hierbij wordt de digitale kennis getest en bouwen we de cursus op rond specifieke vragen en noden. Via deze link vind je meer informatie voor Basiseducatie LIMiNO en basiseducatie Limburg Zuid.

Genk – Ligo LiMiNo
089 35 59 90 – Jaarbeurslaan 25, Genk
elke weekdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur vrijdagnamiddag gesloten

Pelt – Ligo LiMiNo
011 71 19 20 – Hoekstraat 70 bus 5, Pelt
elke weekdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
woensdag- en vrijdagnamiddag gesloten

Hasselt – Ligo Limburg Zuid
011 22 61 60 – A. Rodenbachstraat 20/5, Hasselt
elke weekdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
vrijdagnamiddag gesloten

Sint-Truiden – Ligo Limburg Zuid
011 69 10 69 – Stenaartberg 2A, Sint-Truiden
elke weekdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
vrijdagnamiddag gesloten

Tongeren – Ligo Limburg Zuid
012 39 39 71 – Corversstraat 33, Tongeren
elke weekdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
vrijdagnamiddag gesloten

INFO VOOR VRIJWILLIGERS

Gezocht: Digi-vrijwilligers!

Dinsdag 12/10 om 19u : online infosessie voor nieuwe vrijwilligers
Heb je een warm hart voor de samenleving en wil je je eigen leefwereld verruimen? Dan ben jij de persoon die we zoeken! Mensen op de vlucht willen hun leven hier zo snel mogelijk vormgeven maar toch botsen ze nog te vaak op allerlei drempels.. ook digitaal. Het LPV is daarom op zoek naar vrijwilligers die zelf graag bijleren en tegelijkertijd andere mensen wegwijs willen maken via smartphone of laptop. Wij voorzien alvast de nodige ondersteuning zodat iedereen comfortabel aan de slag kan gaan! 

Wil je graag meer weten? Schrijf je in via info@limburggastvrij.be of via 0468 35 75 38 en krijg van ons de link voor de infosessie!

maandag 06/09 om 19u : online infosessie voor nieuwe vrijwilligers
Heb je een warm hart voor de samenleving en wil je je eigen leefwereld verruimen? Dan ben jij de persoon die we zoeken! Mensen op de vlucht willen hun leven hier zo snel mogelijk vormgeven maar toch botsen ze nog te vaak op allerlei drempels.. ook digitaal. Het LPV is daarom op zoek naar vrijwilligers die zelf graag bijleren en tegelijkertijd andere mensen wegwijs willen maken via smartphone of laptop. Wij voorzien alvast de nodige ondersteuning zodat iedereen comfortabel aan de slag kan gaan! 

Wil je graag meer weten? Schrijf je in via info@limburggastvrij.be of via 0468 35 75 38 en krijg van ons de link voor de infosessie!

Gezocht: ervaringsdeskundigen!

Mensen op de vlucht willen hun leven hier zo snel mogelijk vormgeven en zoeken naar kansen voor een nieuwe toekomst. Toch botsen ze nog te vaak op allerlei drempels, o.a. voor een goede digitale participatie. Het LPV is daarom op zoek naar vrijwilligers die mensen op de vlucht digitaal willen versterken. Wij voorzien bij aanvang een vorming zodat je comfortabel aan de slag kan, thuis of in één van onze digipunten. Ervaringsdeskundigen en/of kennis van Engels/Arabisch/Dari/Farsi zijn altijd een extra troef!

Heb je interesse? Schrijf je in via info@limburggastvrij.be of 0468 35 75 38. Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek!

8/06/21 – Eerste DIGI-PUNT draait proef!


LPV slaat samen met IN-Z en Link in de Kabel vzw de handen in elkaar om op verschillende plaatsen in Limburg laagdrempelige ontmoetingspunten uit te rollen om de digitale kloof van kwetsbare nieuwkomers aan te pakken. Op deze punten wordt toegang voorzien tot het gebruik van digitale tools, samen met ondersteuning van onze vrijwilligers en brugfiguren. Dergelijke digipunten zijn op maat van de eigen lokale context en werken flankerend om niet-schoolgaande kinderen mee op te vangen. Zo zwaaiden afgelopen dinsdagmiddag de deuren open in Runkst (Hasselt) voor een belangrijk eerste testmoment van het digipunt in de lokalen van Vriendschap vzw. Twee moeders met kleine kinderen op de arm vonden er hun weg naar een hartelijke ontvangst door de aanwezige brugfiguur. Wanneer het nodig was kon zij ook naar het Arabisch tolken. Eens de kinderen op hun gemak konden spelen, kregen de moeders eenvoudige digitale ondersteuning van onze vrijwilliger.  Digi Welkom in Runkst zal verder nog iedere dinsdagnamiddag van juni geopend blijven voor iedereen met wat nood aan digitale vorming en ondersteuning. Vanaf september kan je er 3X per  week terecht!

Meer informatie, contacteer Arne Aerts – medewerker Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht  0468/35 75 38

Heb je vragen ?

Twijfel dan niet om onze projectcoördinator Arne Aerts te contacteren via 0468/35 75 38 of info@limburggastvrij.be

Arne Aerts is sinds 20 januari gestart als een enthousiaste medewerker van het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht (LPV). Met buitenlandse ervaringen op vlak van migratie, peacebuilding en het bevorderen van sociale inclusie – in o.a. Frankrijk, Roemenië en Senegal – is hij ervan overtuigd dat een gezonde samenleving nood heeft aan interculturele en inclusieve perspectieven, met extra aandacht voor de meest kwetsbaren.

Het komende jaar is hij als coördinator en medewerker van ons DiGi-project aan de slag. Hierbij willen we zowel vrijwilligers als mensen op de vlucht digitaal versterken in hun integratieproces.