Word een gastvrij gezin

  1. Noodopvang bij gastgezinnen
  2. Geef de wereld een thuis
  3. Kan ik een minderjarige vluchteling of een kind uit oorlogsgebied adopteren?

 

1. Noodopvang

Het Limburgs Platform voor Vluchtelingen en Limburg Gastvrij zoeken samen naar gastgezinnen die noodopvang willen voorzien tijdens het weekend voor nieuwe vluchtelingen die geen plek meer vinden bij de pré-opvang in Brussel of de Brusselse kerken.

Noodopvang houdt in: een slaapplaats voorzien, een wasplaats, eten en drinken. De vluchtelingen arriveren meestal per bus uit Brussel. Er worden een paar centraal gelegen stopplaatsen voorzien zoals het Hasseltse station.  Het is dan ook belangrijk om weten of u over eigen vervoer beschikt.  Beschikt u reeds in uw kennissenkring over anderstaligen vrienden, buren of kennissen, kan dit het contact met de vluchtelingen zeker vergemakkelijken.

Ontspanning, de mogelijkheid tot het wassen van kleding en eventueel een bezoek aan een plek die materiële hulp biedt, zoals de Sint-Vincentiusverenigingen, lijken ons ook zeer opportuun.

Lees hier het verhaal van Quinten Ghijsens van Hotel Arte die samen met Limburgse gastgezinnen noodopvang verzorgde in november voor een 50-tal vluchtelingen.

 

2. Geef de wereld een thuis

Pleegzorg Vlaanderen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen lanceren het project Geef de wereld een thuis. Met deze campagne willen ze gezinnen die zich spontaan aanbieden om vluchtelingen met een statuut tijdelijk op te vangen, zo goed en snel mogelijk informeren en ondersteunen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen neemt de screening en ondersteuning van vluchtelingen op.

 

Na de positieve beslissing op de asielprocedure krijgen de vluchtelingen twee maanden tijd om de materiële opvang uit te stromen. Er wordt van hen verwacht om binnen de twee maanden eigen huisvesting te vinden wat in de praktijk onmogelijk blijkt te zijn. Dit project wil een tijdelijke oplossing aanbieden voor de huisvestingsnood en het pleeggezin biedt de nodige ondersteuning.

 

In 2015 alleen al, zullen naar schatting 3.000 niet-begeleide kinderen en jongeren asiel aanvragen in België: alleen, op de vlucht, zonder ouders, in een onbekend land. De druk op de asielcentra en andere opvanginitiatieven wordt steeds groter en daarom wil de Vlaamse overheid pleegzorg ruimer openstellen voor asielzoekers die een statuut als vluchteling gekregen hebben.

 

Niet-begeleide minderjarigen en Vlaamse gezinnen die zich spontaan willen engageren kunnen er nu sneller bij terecht. Dit project wil niet-begeleide minderjarigen in procedure en na erkenning een warme thuis geven in een pleeggezin.  De andere twee doelgroepen voor dit project zijn gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaanden met een handicap of psychische problemen. Het gaat dus enkel om personen met een statuut en niet om asielzoekers.

 

Pleegzorg Vlaanderen wil via een centraal aanmeldingspunt en de Pleegzorgprocedure de woningnood voor vluchtelingen verminderen. Op deze manier krijgen vluchtelingen de nodige ademruimte om een eigen plekje te zoeken en kunnen Vlaamse gezinnen hen mee wegwijs maken om hun leven hier opnieuw op de rails te krijgen.

 

Interesse?

Kandidaat-pleeggezinnen, sponsors die het pilootproject willen ondersteunen of andere geïnteresseerden, kunnen zich hier aanmelden.

 

3. Kan ik een (minderjarige) vluchteling of een kind uit een oorlogsgebied adopteren?

Neen, dit kan niet. Een minderjarige die op de vlucht is, heeft vaak nog ouders of andere familieleden in het herkomstland die door de omstandigheden in het herkomstland niet snel gevonden kunnen worden. Hierdoor is er geen zicht op hun toestemming voor de adoptie en hun eventuele wil om later terug zelf voor het kind te kunnen zorgen.

 

Kinderen in oorlogsgebieden raken vaak gescheiden van hun ouders of familie door de chaos die er heerst. Ze komen op verschillende plaatsen terecht en vaak duurt het jaren voor ze elkaar terugvinden. Adopties organiseren in dergelijke omstandigheden is onverantwoord. Eerst moeten alle kinderen de kans krijgen om teruggevonden te worden door hun ouders, grootouders, zussen, broers, tantes, …

 

De moeilijke situaties van (minderjarige) vluchtelingen zorgt ervoor dat er geen garanties kunnen zijn over hun adoptabiliteit. Bovendien kan er onvoldoende geëvalueerd worden of er andere (minder ingrijpende) oplossingen mogelijk zijn.

 

Zie hier de tekst van Kind en Gezin. U kan steeds contact opnemen met het Vlaams Agentschap voor Adoptie op 02/533 14 76