Disclaimer

Met onderstaande disclaimer willen we elke gebruiker van onze website even kort wijzen op het juridische luik.

 

Deze website is een initiatief van:
Limburgs Platform voor Vluchtelingen, kortweg LPV
met maatschappelijke zetel Koning Boudewijnlaan 1 in 3600 Genk, België

 

Als je dit leest, weet je normaal gezien wel waarom onze website bestaat. Die is er in de eerste plaats om jou te informeren. Je kan hier terecht voor algemene informatie rond organisaties, acties en werking.

De beschikbare informatie is louter bedoeld voor informatieve en commerciële doeleinden in relatie tot de georganiseerde evenementen. We kunnen niet garanderen dat deze informatie steeds aan de gewenste kwaliteit voldoet maar leveren daartoe wel alle nodige en redelijke inspanningen.

 

Wij bieden onze website op ‘as is’ en ‘as available’ basis aan. Ieder gebruik is steeds op eigen risico. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van een bezoek aan onze website, dus ook als je iets downloadt. Wij nemen voldoende maatregelen om de toegankelijkheid, goede werking en veiligheid van onze website en diensten te garanderen maar dit is geen absolute garantie.

 

Op onze website staan ook heel wat verwijzingen naar websites van derde partijen. Aangezien deze websites niet onder de controle van Limburgs Platform voor Vluchtelingen staan, zijn deze links steeds op eigen risico aan te klikken. Het feit dat de verwijzingen op onze website staan, betekent niet automatisch dat we akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

We zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van, contractuele en buitencontractuele, tekortkomingen met betrekking tot de inhoud, de goede werking en/of veiligheid en de toegankelijkheid van onze website en haar diensten. We sluiten onze aansprakelijkheid voor zware fout en opzet uiteraard niet uit.

 

Alles kan beter, dus ook onze website. Heb je opmerkingen rond de kwaliteit van de inhoud, vragen over de beveiliging of eenvoudigweg een suggestie, laat het ons gerust weten via info@limburggastvrij.be. Wij hechten belang aan jouw inbreng.