Oekraïne vraag en antwoord


Vang jij Oekraïense vluchtelingen uit Oekraïne op bij je thuis?

Als gastgezin heb je met een warm hart je huis gedeeld met vluchtelingen maar het samenleven van twee gezinnen onder één dak is niet vanzelfsprekend, zeker niet het samenleven met mensen met een verschillende cultuur en achtergrond. Daarom kan je bij het Oekraïne team van CAW Limburg terecht voor laagdrempelige psychosociale gesprekken. Wij geven tips rond samenwonen, rond zelfzorg voor je eigen gezin, info over de Oekraïense cultuur,… Ook als je overweegt om de opvang stop te zetten, kunnen wij mee nadenken over alternatieven.
 
Wil je graag een gesprek of wens je graag meer weten over de typische Oekraïense tradities en cultuur? Neem dan zeker contact met ons op. Bedankt voor je grote inzet!  oekraineteam@cawlimburg.be of 
0488 12 44 11  of kijk op de website via deze link.

*************************
Begeleid je mensen uit Oekraïne in een professionele context of als vrijwilliger? Zit je met praktische vragen over huisvesting of bepaalde rechten? Wil je het gezin dat je thuis opvangt verder helpen integreren in Vlaanderen? Of vraag je je af hoe andere vrijwilligers en professionals het aanpakken? In deze webinarreeks geven we je antwoorden, informatie en getuigenissen! Schrijf je gratis in voor één of meerdere webinars!In samenwerking met: departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, CGG Vlaams-Brabant Oost, Solentra, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Gastvrij Netwerk en ORBIT vzw. AGENDA
* maandag 30 mei: aandacht voor het mentaal welzijn van vluchtelingen
* dinsdag 31 mei: vragen en verhalen uit de praktijk
* dinsdag 7 juni: taalverwerving en vrijetijdsparticipatie voor Oekraïense nieuwkomersdinsdag
* 14 juni: huisvesting van en voor mensen op de vlucht
TIPbekijk ook de opnames van onze voorbije webinars.

************************************************************************

Vragen over mensen op de vlucht? Bel de gratis Infolijn!

Infolijn geeft gerichte antwoorden  ! Onlangs breidde Vluchtelingenwerk Vlaanderen in samenwerking met ORBIT vzw en Solentra vzw haar unieke Infolijn uit voor vluchtelingen, vrijwilligers en opvanggezinnen.

Veel mensen in Vlaanderen zitten met vragen of hebben nood aan laagdrempelige en heldere ondersteuning, of het nu gaat om vrijwilligers, opvanggezinnen of vluchtelingen zelf. Om deze mensen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is er deze Infolijn.

Wil jij de Infolijn mee helpen promoten binnen je eigen netwerk? Jouw inzet zal veel betekenen voor jonge mensen op de vlucht. Daar willen we je alvast hartelijk voor bedanken.

Wat kan jij nu doen?

  • Verspreid onze Infolijn binnen jouw netwerk
  • Download onze flyers (Nl/Eng & Oek) en onze affiche of bestel fysieke exemplaren via ons digitaal formulier.
  • Roep ook jouw vrienden en familie op om onze Infolijn te contacteren 

************************************************************************

Ondertussen zijn er heel wat verschillende organisaties en overheidsdiensten met informatiepagina’s over Oekraïne. Zie je door het bos de bomen niet meer? We geven hieronder een overzicht:

INFOPAGINA’S OVER OEKRAÏNE

*************************************************************
30/3 nieuw  Ook op de website van het bisdom Hasselt  vind je informatie ivm de hulp aan Oekraïne. We willen samen in actie zijn: onderdak, hulpgoederen en gebed voor alle slachtoffers van deze oorlog.

*******************************************************************

29/3 nieuw Toegang tot gezondheidszorg voor Oekrainers

Medimmigrant heeft een pagina “Oekraïne” op zijn website geplaatst met informatie over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Op dit moment wordt de informatie op deze pagina voorgesteld volgens het verloop van de verblijfsaanvraag, namelijk vanaf de aankomst in België tot de aflevering van de electronische A-kaart als het tijdelijk verblijf wordt toegekend. www.medimmigrant.be/nl/pagina-s/toe…

************************************************************************24/3 nieuw aanbod Solentra

Oekraïense vluchtelingen die nood hebben aan psychische ondersteuning kunnen terecht op de gratis telefonische hulplijn van Solentra in hun taal.
Behalve een luisterend oor biedt een van onze hulpverleners, via een tolk, tips en oefeningen om stress te verminderen en de veerkracht aan te
spreken.

Contacteer de infolijn van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u30): ·Je krijgt een afspraak met een van onze
hulpverleners voor psychologische ondersteuning.

Tel. Engels en Nederlands: 02 225 44 11 of Tel. Oekraïens: 02 225 44 21
Het gesprek verloopt in het Oekraïens (via een hulpverlener of tolk)

Via deze link vind je de flyer in het Nederlands of Oekrains

**********************************************************************

  • 16/3 NIEUW! – een Factsheet over  #plekvrij – opvang thuis. Een verzameling van vragen en antwoorden ivm een plek aanbieden aan Oekraïnse mensen op de vlucht!
  • de website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen  bevat een verzameling van al de beschikbare informatie, en probeert een antwoord te bieden op de meest voorkomende vragen. Als je nog met vragen zit na het lezen, of  meer informatie wil, kan je contact opnemen met onze juridische helpdesk via info@vluchtelingenwerk.be.
  • Duizenden Vlamingen willen Oekraïense vluchtelingen opvangen in hun huis. Gezinnen die daar al ervaring mee hebben, tekenen bijna uitsluitend positieve verhalen op, zegt Nils Luyten van de vzw Orbit, Meer informatie over samenhuizen met erkende vluchtelingen vind je op onze pagina met informatie over de Melding Tijdelijk Wonen
  • Het Bisdom Hasselt bundelt de initiatieven die zich op de diaconie in de enge zin richten: dienstbaarheid en solidariteit vanuit de christelijke gemeenschap.
  • Voor vragen over Belgen en familieleden die Oekraïne wensen te verlaten kan je contact opnemen met het callcenter: 02 501 4000.

LAATSTE UPDATES
EUROPESE RAAD KEURT VOORSTEL VOOR TOEPASSING TIJDELIJKE BESCHERMINGSRICHTLIJN GOED
Donderdag 3 maart keurde de Europese Raad het voorstel voor toepassing van de tijdelijke beschermingsrichtlijn goed. Het is wel al duidelijk dat het toepassingsgebied van de tijdelijke bescherming minder breed is, dan voorgesteld door de Europese Commissie. België zal tijdelijke bescherming toekennen aan de volgende categorieën

Oekraïense onderdanen en hun kerngezin
Personen met een beschermingsstatus in Oekraïne en hun kerngezin
Het voorstel van de Europese Commissie om ook onderdanen van een derde land met een langdurige verblijfsvergunning in Oekraïne tijdelijke bescherming te verlenen, werd niet goedgekeurd.

De Europese lidstaten hebben besloten om artikel 11 van de tijdelijke beschermingsrichtlijn niet toe te passen. Dit heeft als gevolg dat personen met tijdelijke bescherming in een andere Europese lidstaat, ook tijdelijke bescherming kunnen aanvragen in bijvoorbeeld België.

Meer info over deze tijdelijke bescherming in België kan je onderaan deze pagina vinden.

.DE SITUATIE VOOR OEKRAÏNERS IN BELGIË
Verschillende Oekraïners wonen in België met een tijdelijk verblijf, en worden nu geconfronteerd met de onmogelijkheid om terug te keren naar Oekraïne. Daarom proberen we een overzicht te geven van de verschillende mogelijkheden om een tijdelijke verblijfsvergunning te verkrijgen.
EEN VERZOEK OM INTERNATIONALE BESCHERMING INDIENEN
Je hebt altijd het recht om een verzoek om internationale bescherming in te dienen. Dit geldt voor Oekraïners die al langer in België verblijven, en ook voor diegenen die hier nu aankomen. Je kan een verzoek indienen op het Klein Kasteeltje in Brussel (Passendalestraat 2, 1000 Brussel), elke werkdag in de ochtend om 08:30. Opgelet, de afgelopen dagen was het erg druk aan het Klein Kasteeltje.

Tijdens de asielprocedure heb je een tijdelijk verblijfsrecht totdat je een finale negatieve beslissing ontvangt. Daarnaast heb je recht op een opvangplaats, en krijg je medische en psychosociale hulp.

Indien de richtlijn tijdelijke bescherming wordt geactiveerd kunnen personen met deze tijdelijke bescherming ook zonder problemen een verzoek om internationale bescherming indienen. De activering van deze richtlijn heeft wel een impact op de behandeling van verzoeken om internationale bescherming van personen met een tijdelijke beschermingsstatus. Zolang iemand deze tijdelijke beschermingsstatus heeft, zal het onderzoek naar de beschermingsvraag opgeschort worden (artikel 57/9, Vreemdelingenwet).

Op 28 februari kondigde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een opschorting aan voor beslissingen over verzoeken om internationale bescherming van Oekraïense onderdanen. Dit betekent dat er voorlopig geen weigeringsbeslissingen worden genomen, en geen beslissingen over de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze opschorting heeft ook als gevolg dat er geen persoonlijke verhoren worden georganiseerd voor Oekraïense onderdanen.

Meer info over internationale bescherming en de opschorting door het CGVS:

Infopagina ‘Internationale bescherming’ Agentschap Integratie en Inburgering
Infopagina ‘Opschorting beslissingen’ Oekraïne CGVS

TIJDELIJKE BESCHERMING
De Europese Raad keurde op donderdag 3 maart de activering van de tijdelijke beschermingsrichtlijn goed. In België hebben de volgende personen recht op tijdelijke bescherming:

Oekraïense onderdanen en hun kerngezin
Personen met een Oekraïense beschermingsstatus en hun kerngezin
Derdelanders met een langdurige verblijfsvergunning in Oekraïne (zoals studenten of werknemers) hebben geen recht op tijdelijke bescherming in België. Zij hebben wel recht om een verzoek om internationale bescherming in te dienen.

Personen die zich willen registreren voor tijdelijke bescherming kunnen zich met hun identiteitsdocumenten om 08u30 aanmelden in het registratiecentrum aan de Waterloolaan, 121, 1000 Brussel. Als je in aanmerking komt voor tijdelijke bescherming, krijg je een attest.

Met dit attest kan je naar de gemeente van je verblijfplaats gaan, waar je een A-kaart kan aanvragen die 1 jaar geldig is. Deze A-kaart kan twee keer voor 6 maanden verlengd worden. Hierna kan zij nog voor een periode van 1 jaar verlengd worden indien de Europese Commissie besluit dat de situatie in Oekraïne nog niet veilig genoeg is om terug te keren.

Personen met tijdelijke bescherming hebben recht op:

Aansluiting bij een ziekteverzekering
Toegang tot de arbeidsmarkt
Equivalent leefloon
Gezinsbijslagen
Inburgering
Deze tijdelijke bescherming kan vroegtijdig opgezegd worden, indien de Europese raad besluit dat de situatie in Oekraïne “zodanig is dat de personen aan wie tijdelijke bescherming is verleend, onder veilige en duurzame omstandigheden kunnen terugkeren”.

Meer info over tijdelijke bescherming kan je vinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken:

Infopagina ‘Tijdelijke bescherming’ Dienst Vreemdelingenzaken

KORT VERBLIJF AANVRAGEN NA AANKOMST IN BELGIË
Oekraïense onderdanen kunnen visumvrij naar België reizen. Bij aankomst kunnen ze een aankomstverklaring afleggen bij hun gemeente van verblijf, waarna ze 90 dagen kunnen verblijven in België. Dit kort verblijf kan -in uitzonderlijke omstandigheden- verlengd worden. Overmacht, humanitaire redenen of ernstige, persoonlijke redenen van dwingende aard kunnen redenen zijn voor verlenging. Volgens de website van de Dienst Vreemdelingenzaken kan een verlenging aangevraagd worden indien de situatie in Oekraïne het niet toelaat om terug te keren.

Opgelet: in kort verblijf heb je geen recht om te werken, geen recht op OCMW-steun en kan je in principe niet aansluiten bij de publieke ziekteverzekering in België. Het is aangeraden om een reisverzekering af te sluiten die je medische kosten dekt.

Meer info over de aankomstverklaring:

Website Agentschap Integratie en Inburgering
Infopagina ‘Oekraïne’ Dienst Vreemdelingenzaken

VERLENGD VERBLIJF VOOR OEKRAÏENSE SEIZOENARBEIDERS
Er verblijven momenteel 458 Oekraïense seizoenarbeiders in ons land. Normaal gezien mogen zij gedurende het oogstseizoen in België verblijven, waarna ze moeten terugkeren naar het land van herkomst. Vlaams minister van Werk, Hilde Crevits en staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi beslisten op vrijdag 25 februari om het verblijf van de Oekraïense seizoenarbeiders met 10 dagen te verlengen, zodat zij het maximum van 100 dagen in België kunnen verblijven. Er zijn gesprekken lopende met de federale minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne om deze maximumtermijn voor Oekraïners op te trekken.

OPVANG VOOR OEKRAÏENSE MENSEN
Oekraïense onderdanen die geen verzoek om internationale bescherming indienen, en een opvangnood hebben kunnen zich hiervoor aanmelden bij het Jules Bordet instituut (Waterloolaan 121, 100 Brussel). Hierna worden zij in dit registratiecentrum opvangen voor de eerste paar nachten, waarna ze doorstromen naar een opvangplaats via de #plekvrij campagne. Dit kunnen plaatsen zijn aangeboden door lokale besturen of door individuele burgers. De bedoeling is om het verblijf in deze opvangvorm zo kort mogelijk te houden, en de Oekraïense onderdanen zo snel mogelijk te laten doorstromen naar de reguliere huizenmarkt. Gezien de extreme krapte aan betaalbare huisvesting, zal men snel een sterk plan moeten ontwikkelen voor de huisvesting van mensen met een beschermingsstatuut.

Er is een grote nood aan structureel beleid om de opvang en begeleiding van Oekraïense mensen op de vlucht te verzekeren. ORBIT vzw stelde hiervoor een overzichtelijke checklist op.