Help een Niet-Begeleide Minderjarige vluchteling

Als voogd
Bepaalde categorieën migranten zijn kwetsbaarder dan andere, zoals Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen. NBMV’s zijn jongeren onder 18 jaar die zonder ouders in België verblijven. Zij hebben zeer specifieke noden en behoeften:

Dienst Voogdij wijst na de identificatie de minderjarige een voogd toe. Eenmaal toegewezen, is de voogd de wettelijke vertegenwoordiger en verdedigt de belangen van de jongere totdat hij/zij erkend wordt als vluchteling, meerderjarig wordt of langer dan vier maanden vermist is.

Wil jij graag voogd worden, check Federale Overheidsdienst Justitie.

Kijk ook op deze folder van OLIV vzw, een feitelijke vereniging van vrijwilligers in Brussel, Vlaams Brabant en Limburg.

 

Als steunfiguur 
Je kan een steunfiguur of steungezin worden. Door samen activiteiten te doen, bouwen deze kwetsbare jongeren hun zelfvertrouwen  en het vertrouwen in anderen weer op. Hun sociale netwerk wordt verruimd en ze integreren beter in onze maatschappij.  Kijk op Minor-Ndako (lidorganisatie van Vluchtelingen-
werk) voor opvang en begeleiding van deze jongeren.