In de zorg – Uit de zorgen

Het project ‘In de Zorg – Uit de Zorgen’ wordt gefinancierd door het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn. Dit is een Europese subsidie-regeling die de samenwerking tussen de regio Aken, de Nederlandse regio Zuid- en Midden-Limburg, de Belgische provincies Luik en Limburg en de Duitstalige Gemeenschap stimuleert. Ook de provincies Belgisch Limburg en Nederlands Limburg en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen financieren een deel van het project.
De projectpartners zijn Familiehulp, het Limburgs Platform voor Vluchtelingen, het internationaal Comité , het ACV. Zuyderland, Zorg aan Zet, Vluchtelingenwerk Nederland, en het Rode Kruis Duitsland.
Familiehulp is lead partner in dit project. Het LPV ontving samen met Familiehulp de award Gastvrije Gemeente en de Europese COME-IN award.

Met het project ‘In de zorg, uit de zorgen’ gingen acht  samenwerkende vluchtelingen- en zorgorganisaties in EU regio Maas-Rijn samen aan de slag  om mensen op de vlucht (erkende statushouders) een nieuwe start te geven in de zorgsector, door hun toe te leiden naar werk, opleiding of stages in de zorgsector.

Waarom dit project?
Vluchtelingen die oorlog of vervolging zijn ontvlucht, proberen hier hun leven weer op te pakken. Zodra ze in de regio zijn gesetteld, willen ze hier een toekomst opbouwen. Ze hopen in Nederland, België of Duitsland weer aan het werk te kunnen, en de meesten zijn zeer gemotiveerd. Met het project In de Zorg – Uit de Zorgen proberen acht samenwerkende vluchtelingen-, zorg- en arbeidsmarktorganisaties hen te begeleiden naar een baan of stage in de zorgsector. Op de project website vind je alle informatie over dit project .

Limburgs Platform voor Vluchtelingen

Wat is onze bijdrage van het LPV – aan het project ‘In de zorg-Uit de zorgen’?
We prikkelden zorginstellingen met getuigenissen over inzet en competenties die nieuwkomers te bieden hebben op de werkvloer. Zo creëerden we openheid om gemotiveerde nieuwkomers te begeleiden naar volwaardig werk. Via de vrijwilligers en onze lokale vrijwilligersgroepen informeerden we nieuwkomers over de structuur van het zorgaanbod in België en de mogelijkheid om in te stappen in een traject in de zorgsector.

De kracht van In de zorg-Uit de zorgen
Mensen met een vluchtelingenstatuut toonden hun competenties aan toekomstige werkgevers in de zorgsector en dienstencentra. We bogen drempels om tot kansen op opleiding, stages en tewerkstelling.

Win-win
Onze vrijwilligers versterkten de nieuwkomers en hun kansen op de arbeidsmarkt. Deze kennis gebruiken we verder in onze werking vandaag en in de toekomst.

“Een project waar we trots op mogen zijn”!

Op 21 januari vond het slotcongres plaats ! Het was dan ook een geanimeerde, interactieve online ontmoeting waar de projectpartners de in Duitsland, België en Nederland gerealiseerde resultaten, inzichten en tools deelden. Heb je het gemist? We geven je graag de kans om het congres hier te herbekijken!

Met Simone van Trier als geïnspireerde moderator werden de belangrijkste projectresultaten gedeeld. Ook werd het thema ‘inclusie en diversiteit’ vanuit diverse perspectieven belicht.

De website (idz-udz.eu) blijft nog tot en met januari 2024 in geconsolideerde vorm beschikbaar.


Lees het ‘Congresboek’ hier
Een pak informatie en inspiratie om andere (zorg)organisaties te ondersteunen bij het opzetten van eigen trajecten.

Een kleurrijk boek vol inzichten, resultaten, geleerde lessen en tools voor uw eigen organisatie