Verhuur een woning / bied onderdak

Oproep aan alle solidaire huiseigenaars om een woning, studio of appartement te verhuren aan vluchtelingen en subsidiaire beschermden! Hieronder FAQ’s en de organisaties die je verder kunnen helpen. 

Wie zoekt een woning?

Wanneer asielzoekers een positief antwoord krijgen op hun asielaanvraag – m.a.w. wanneer ze officieel erkend worden als vluchteling – moeten ze na twee maanden de opvangplaats van Fedasil verlaten.  Op korte tijd moeten ze dan een eigen woning vinden op de private woonmarkt.

Door de stijging van het aantal asielzoekers is een snelle uitstroom zeer belangrijk om de opvang van nieuwe asielzoekers te garanderen. Bovendien start de integratie van vluchtelingen met een statuut vaak pas vanaf het moment dat zij een geschikte woning vinden. Pas dan krijgen ze ook recht op OCMW-steun, kunnen ze een identiteitskaart aanvragen, kunnen ze zich inschrijven voor taallessen, enz. In de praktijk blijkt dat echter bijzonder moeilijk.

Nieuw!!!

ORBIT vzw Handleiding: Melding Tijdelijk Wonen, voor wie hun woning wil delen met erkende vluchtelingen.

Steeds meer mensen wonen alleen. Ook als eigenaar. Er is dus veel woonruimte die onderbenut is. Sinds eind 2016 is het in Vlaanderen mogelijk om vrije ruimtes in je eigen woning te gebruiken om erkende vluchtelingen te huisvesten. Je dient hiervoor enkel een melding te maken bij je gemeente. Je kan er bovendien voor kiezen om deze ruimtes te verhuren of gewoon kosteloos aan te bieden. Meer nog, wie samenhuist door middel van een Melding Tijdelijk Wonen, wordt beschouwd als alleenstaande. Jij en je inwoner verliezen dus geen eventuele uitkeringen of vervangingsinkomens! Meer info en handleiding vind je hier!

In welke regio’s zoeken vluchtelingen huisvesting?

Waar vluchtelingen verblijven, hangt af van waar ze tijdens de asielprocedure werden opgevangen, waar hun kinderen naar school gaan, welke taal ze spreken, waar al een pril sociaal netwerk werd opgebouwd enz. Dit kan zowel in landelijk gebied zijn als in de stad.

Aan welke vereisten moet een woning voldoen?

De woning moet uiteraard voldoen aan de eisen van de Vlaamse wooncode. Een individuele woning waar mensen zich kunnen domiciliëren. Dat domicilieadres is van essentieel belang om het verblijfsrecht en andere rechten in België te openen. Bij voorkeur ook woningen die bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en waar belangrijke diensten zoals dokter, school en gemeentehuis makkelijk toegankelijk zijn.

Met wie sluit ik een contract af en voor hoe lang?

Aangezien erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden een wettelijk verblijfsrecht krijgen in België, sluiten zij – net zoals iedere andere persoon met verblijfsrecht in België – zelf een contract af met de huiseigenaar. Dat betekent dat zij wettelijk verplicht zijn om de bepalingen in het huurcontract na te komen, bijvoorbeeld de tijdige betaling van de huur en goed onderhoud van de woning. Als verhuurder bepaal jij onder welke voorwaarden en voor hoe lang je een contract wenst af te sluiten, weliswaar steeds binnen het kader van de betreffende wetgeving.

Wie betaalt de huur en de huurwaarborg?

De vluchteling betaalt de maandelijkse huur. Indien gewenst kan er met het lokale OCMW worden afgesproken dat zij de huur onmiddellijk van het leefloon afhouden en rechtstreeks aan jou doorstorten. De huurwaarborg wordt ofwel door de vluchteling zelf betaald wanneer hij/zij al voldoende heeft kunnen sparen, ofwel vraagt de vluchteling een huurwaarborg aan bij het plaatselijk OCMW. Huurwaarborgen in cash of op een niet-geblokkeerde rekening worden door het OCMW niet aanvaard.

Welke begeleiding bieden lokale organisaties?

Lokale hulporganisaties treden op als intermediair, regelen de afspraak, gaan mee kijken naar de woning, regelen het huurcontract, stellen dit eventueel mee op indien nodig en blijven de contactpersoon. Ze doen ook regelmatig huisbezoeken om te kijken of de woning goed wordt onderhouden en werken nauw samen met de lokale OCMW’s.

Ook in Limburg zijn de lokale partnerorganisaties van het Limburgs Platform voor Vluchtelingen (LPV) dringend op zoek naar veilige en betaalbare woningen voor zowel alleenstaanden (met of zonder kinderen), voor gezinnen als voor de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van +/- 17 jaar. Wij zoeken panden voor vluchtelingen maar ook voor vluchtelingen die een gezinshereniging zijn opgestart en die dus dringend nood hebben aan een groter pand.

Heb jij een woning in de aanbieding? Neem dan contact op met één van de volgende lokale hulporganisaties:

IN LIMBURG

Gastvrij Hasselt vzw

Lieve Bos – T 0486/34 20 02 – email: Gastvrij_hasselt@yahoo.com –www.EveryOneWeb.be/GastvrijHasselt

Gastvrij Sint-Truiden vzw /Inloophuis Masala

De Staelen Elisabeth (administratie) – T 011/69 47 80 / Michèle Tabruyn (coördinator vrijwilligers) – T 011/48 68 15 – email: gastvrij@telenet.be – www.masala.be

Opvangcentrum Lanaken
Marc Broeders – T 089/73 97 30 – email: marc.broeders@rodekruis.be

Opvangcentrum Overpelt
Arlette Meuwis – T 011/66 80 90 of 0479/89 56 42 – email: arlette.meuwis@rodekruis.be of centrumverantwoordelijke.ocoverpelt@rodekruis.be

Limburgs Platform voor Vluchtelingen
Linda Delva – info@limburggastvrij.be

OF NEEM CONTACT OP MET JE LOKAAL OCMW KANTOOR

__________________________________________________________

IN BRUSSEL

Vluchtelingenwerk Vlaanderen (voor Brussel en Vlaanderen)
T 02/225 44 00 – http://www.vluchtelingenwerk.be/formulier/aanbod-huurwoning

Caritas
T 0472/72 04 45 – email: asile-asiel@caritasint.be.

Caritas International
Johanna Vanraes – T 0473/76 24 62 –  email: johanna.vanraes@caritasint.be

ORBIT vzw  – “Project Woning gezocht, buren gevonden”

Nils Luyten, Projectmedewerker ‘Woning gezocht, buren gevonden’  –e-mail  nils@orbitvzw.be  – T 02 – 213 04 79