Word vrijwilliger

Actieve vrijwilligers bij het Limburgs Platform voor Vluchtelingen bekommeren zich om concrete problemen en noden van de vluchtelingen. Zij bieden:
* de vluchtelingen informatieve, juridische, administratieve, psychologische, pedagogische en materiële ondersteuning
* ze bieden allerlei activiteiten en projecten aan zoals extra taallessen en/of schoolbegeleiding
* ondersteuning bij het zoeken naar werk en opleiding
* helpen bij huisvestingsproblemen, woonbegeleiding en woontraining jeugdwerking

* sociale contacten uitbouwen via huisbezoeken, ontmoetingsmomenten, uitstappen
* buddy voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen
* administratieve ondersteuning voor het secretariaat van het Limburgs Platform voor Vluchtelingen
* enz.…

Hierbij staat steeds de zelfredzaamheid en de integratie van de vluchtelingen centraal!

Vul onderstaand formulier in als je wil komen helpen als vrijwilliger.

Wees nauwkeurig zodat we kunnen kijken welk project voor jou interessant kan zijn of welk project dringend hulp kan gebruiken.

Word vrijwilliger