Wil jij ook een ander opvangbeleid?

Dewereldmorgen.be: ‘Bezorgde Gentenaars voerden vrijdag een actie aan de Renoboot in Gent. ┬áDe voormalige gevangenisboot die bijna een jaar lang dienst deed om nieuwkomers in Gent op te vangen sluit haar deuren. De vluchtelingen worden verplaatst naar andere opvangcentra, soms aan de andere kant van het land. Gastvrij Gent pleit voor een ander opvangbeleid, met duurzame opvang en recht op inburgering, in overleg met hulpverleners, vrijwilligers en buurtbewoners.’ Een fotoreportage van Frederic Sadones.

Gastvrij Gent legt staatssecretaris voor asielbeleid Theo Francken volgende eisen voor.

Duurzame opvang

Recht op inburgering

Constructieve dialoog met zorgverleners, middenveld en vrijwilligers

Al wie deze oproep onderschrijft, nodigen we uit om de petitie te ondertekenen. Hoe meer handtekeningen we verzamelen, hoe sterker het signaal t.a.v. Staatssecretaris Francken en de Federale Regering dat we als burgers een ander en humaner opvang- en asielbeleid wensen!

Bekijk de petitie hier

Geplaatst op 31 januari 2017