DWM: Waarom het geen goed idee is om asielzoekers terug naar Griekenland te sturen

Op 8 december besloot de Europese Commissie dat de EU-lidstaten vanaf maart 2017 asielzoekers weer naar Griekenland kunnen terugsturen in het kader van de Dublin-akkoorden. Volgens die akkoorden moet het EU-land waar vluchtelingen voor het eerst voet zetten, ook de asielaanvraag behandelen, en moet het asielzoekers terugnemen indien die verder zijn gereisd naar andere EU-landen vanuit Griekenland na 15 maart 2017. De maatregel wordt niet retroactief toegepast. Lees verder

Geplaatst op 19 december 2016