Kwetsbare huurders hebben geen boodschap aan eenzijdige visies

Orbit vzw en Buren zonder Grenzen hopen dat er in Leuven ook zal geluisterd worden naar de stem van de huurder.Fijn dat men met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen de kat de bel aanbindt over de woonproblematiek in Leuven. En toch, jammer dat men maar één kat uitkiest. Overbewoning bij erkende vluchtelingengezinnen is inderdaad een groot probleem. In Leuven, maar ook in andere steden en gemeenten. U vraagt echter geen aandacht voor de oorzaken achter deze prangende woonomstandigheden.

Overbewoning na gezinshereniging

Met het project ‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’ ondersteunt ORBIT vzw sinds twee jaar burgerinitiatieven die zorgen voor betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor erkende vluchtelingen en andere kwetsbare huurders.  Lees meer

Geplaatst op 5 april 2018