Miljoenen mensen hebben geen nationaliteit.

Miljoenen mensen over de hele wereld leven zonder nationaliteit omdat ze behoren tot een etnische, religieuze of linguïstische minderheid in een land waar ze vaak al generaties lang hebben geleefd. Zonder nationaliteit voelen mensen zich beroofd van hun identiteit. Ze zijn letterlijk onzichtbaar. Vaak worden ze het slachtoffer van discriminatie, uitsluiting en vervolging. Dat stelt een nieuw rapport van het VN-Vluchtelingenbureau (UNHCR) waarin wordt opgeroepen tot “onmiddellijke actie” om het gelijke recht op nationaliteit voor iedereen te waarborgen. Lees hier de bijdrage van Baher Kamal  van het IPS
Geplaatst op 15 november 2017