NIEUW WETSONTWERP BETEKENT ACHTERUITGANG VOOR MENSEN OP DE VLUCHT!

Vandaag, 4 juli, wordt een nieuw wetsontwerp over veranderingen in de asielwetgeving besproken in de commissie Binnenlandse Zaken. Daarna wordt de nieuwe wet gestemd op 10 juli. Klik hier voor het persbericht dat we gisteren uitstuurden.

Het wetsontwerp betekent een grote achteruitgang in de rechtsbescherming van mensen op de vlucht. Daarnaast werd het middenveld pas last minute geconsulteerd. Deze complexe materie verdient een behoorlijk debat en de input van expertise. Samen met Amnesty International, Lique des droits de l’hommes en onze Franstalige zusterorganisatie CIRÉ eisen we dan ook een behoorlijk parlementair debat met de consultatie van experts. Dat betekent dat de stemming op 10 juli moet worden uitgesteld.

Twee jaar na de Europese deadline voor de omzetting van de Europese asielprocedure– en opvangrichtlijn heeft de Belgische regering eindelijk een wetsontwerp klaar. Het wetsontwerp is sinds donderdag 22 juni hier en hier toegankelijk, en telt meer dan 400 bladzijden. De nieuwe regels wijzigen de Belgische asielprocedure fundamenteel. Lees verder…

 

Geplaatst op 6 juli 2017