Schrijnende situaties rond niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Maximiliaanpark!

Dewereldmorgen -Opiniestuk van   Musti Onlen .
De manier waarop de overheid omgaat met minderjarigen in het Maximiliaanpark, zorgt voor een vertrouwensbreuk. Dat zet op zijn beurt de deur open voor schrijnende misbruiken, zo stelt Musti Onlen in een open brief gericht aan de Politici.

Beste politici,

 

Naar aanleiding van hetgeen zich heeft afgespeeld in het Maximiliaanpark, schrijf ik jullie aan als vertegenwoordiger van etnisch-culturele minderheden binnen het Raadgevend Comité Jongerenwelzijn. Ik zie het als mijn plicht om enkele schrijnende situaties die niet-begeleide minderjarigen vreemdelingen (NBMV) meemaken aan u toe te lichten. Lees meer !

Geplaatst op 26 september 2017