POLITIEGEWELD TEGEN VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN

26/10/2018
Op woensdag kwam Dokters van de Wereld naar buiten met hun onderzoek over politiegeweld tegen migranten in transit. Ze deden daarover een bevraging in de humanitaire hub in het Brussels Noordstation, waar ze medische zorg verlenen aan deze groep. De resultaten zijn zorgwekkend en onaanvaardbaar. Eén vierde van alle bevraagden werd in ons land geconfronteerd met politiegeweld. 27% van de geïnterviewde personen waren minderjarig.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakt zich ernstig zorgen over deze situatie. Het voorbije jaar gaven wij samen met andere organisaties juridische informatie over onder meer de asielprocedure aan deze migranten in het Maximiliaanpark. Er is geen excuus voor geweld en deze realiteit mag niet blijven aanslepen. Wij eisen een aanpak die de mensenrechten respecteert en de nood aan bescherming erkent van deze extreem kwetsbare groep. Wij hameren op het feit dat de huidige gang van zaken een vicieuze cirkel veroorzaakt van angst en wantrouwen van deze groep ten aanzien van de autoriteiten. Lees meer…

Geplaatst op 29 oktober 2018