Schepencollege Houthalen-Helchteren stuurt open brief aan Ministers Homans en Francken

Ook het college van Burgemeester en Schepenen van Houthalen- Helchteren kroop in de pen en richtte een schrijven aan Minister Homans en Francken om de hoge woningnood bij erkende asielzoekers van het noodopvangcentrum Helchteren aan te klagen. Sedert 22 september 2015 heeft de gemeente Houthalen-Helchteren één van de grootste noodopvangcentra voor asielzoekers van Vlaanderen op haar grondgebied, gevestigd in de voormalige legerkazerne in Helchteren en uitgebaat door Rode Kruis Vlaanderen.

Geachte
Sedert 22 september 2015 heeft de gemeente Houthalen-Helchteren één van de grootste noodopvangcentra voor asielzoekers van Vlaanderen op haar grondgebied, gevestigd in de voormalige legerkazerne in Helchteren en uitgebaat door Rode Kruis Vlaanderen.
De opvangcapaciteit bedraagt 700 personen. Het centrum is quasi permanent volzet en de gemiddelde verblijfsduur bedraagt 4 à 5 maanden.
Door de verhoogde instroom van asielzoekers in België én een hoge erkenningsgraad (50 tot 60 procent), moeten veel erkende vluchtelingen na de opvang in grote centra of in lokale opvanginitiatieven, doorstromen naar de gewone private of sociale woningmarkt.
Maar net daar knelt het schoentje, want er is een acute woningnood. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn erg lang en het aanbod van sociale verhuurkantoren is ontoereikend. Huurwoningen zijn veelal privé-eigendom. Het zal steeds moelijker worden om privé-eigenaars te overtuigen aan erkende vluchtelingen te verhuren.
Met andere woorden, het gebrek aan betaalbare huisvesting voor deze nieuwe doelgroep is zodanig groot dat steeds meer erkende asielzoekers de opvangstructuur moeten verlaten zonder perspectief op zelfstandige huisvesting.
Dit is exact wat de laatste weken gebeurt in het opvangcentrum van Helchteren.
De uitgestroomde erkende asielzoekers doen alsmaar vaker beroep op ons lokale OCMW voor huisvesting en een inkomen. Medewerkers van het OCMW moeten erkende vluchtelingen noodgedwongen doorsturen naar crisisopvangcentra van CAW’s of naar de daklozenopvang in grootsteden. Maar zelfs dat wordt steeds moelijker.
Kortom, de toenemende woningnood van erkende of subsidiair beschermde asielzoekers die zijn uitgestroomd uit het grote noodopvangcentrum in Helchteren, overstijgt de draagkracht van het lokaal bestuur.
Als lokale overheid willen wij daarom de federale overheid oproepen om niet alleen de politieke verantwoordelijkheid op te nemen voor de opvang van instromende asielzoekers maar óók voor de uitstroom van erkende en subsidiair beschermde asielzoekers die geen verblijfsrecht meer hebben in een opvangstructuur !

Geplaatst op 28 april 2016