Noodopvang en/of ondersteuning Mensen Zonder Wettig Verblijf

De voorbije dagen kregen we meerdere nood-/hulpvragen voor mensen zonder wettig verblijf (MZWV) , opvang van kwetsbare gezinnen met kinderen. Mensen op de vlucht, asielaanvraag net afgewezen en omdat het wettelijk bepaald is het centrum of LOI onmiddellijk moeten verlaten. Ze dienden een nieuwe asielaanvraag in of tekenden bezwaar in tegen deze beslissing, doch omdat deze nog niet ontvankelijk verklaard is, kunnen zij op geen enkele instantie in dit land beroep doen voor onderdak, opvang of bed, bad, brood.

 

Met andere woorden: DEZE MENSEN STAAN LETTERLIJK OP STRAAT !

Als ‘Limburgs Platform voor mensen op de vlucht vzw.’ willen wij ons ook mede bekommeren om de groep ‘mensen zonder wettig verblijf (MZWV)’ en de schrijnende omstandigheden waarin zij moeten proberen te overleven in een hoog ontwikkeld?’ land als België. Daarom deze noodoproep:

 

OMDAT IEDER MENS RECHT HEEFT OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN , in het bijzonder ook kinderen, zijn we DRINGEND op zoek naar tijdelijk onderdak of ondersteuning.

Kan jij gedurende een korte (duidelijk af te spreken) periode een persoon of gezin onderdak bieden? Of kan jij of je vereniging helpen om de kosten van de opvang van MZWV helpen te dragen?
Neem dan a.u.b. zo snel mogelijk contact met het Limburgs Platform voor mensen op de vlucht (LPV) , via info@limburggastvrij.be of 0468/35 75 38. Wij waarderen het ten zeerste als je deze oproep verder verspreidt binnen je netwerk.

Geplaatst op 3 april 2018