Provincie Limburg: armoede in cijfers!

Meer dan 15 000 Limburgers moeten rondkomen met een inkomen onder de wettelijke armoedegrens, ter hoogte van het leefloon. Minstens 130 000 Limburgers -één op zeven inwoners- heeft een inkomen onder de Europese armoedegrens. Bovendien neemt dit aantal sinds 2009 toe. Steeds meer Limburgers ondervinden problemen bij het betalen van hun schulden. Eén op zeven kinderen wordt in onze provincie geboren in een kansarm gezin.

Meer info

Geplaatst op 14 oktober 2021